ŠESTA NEDJELJA “KROZ GODINU” (A) – OBAVIJESTI (16. 02. 2020., Sombor)

  • U ovom tjednu imamo blagdan koji se zove Katedra svetog Petra. On je u subotu, 22. veljače. Taj se blagdan slavi još od IV. stoljeća kršćanstva a znak je jedinstva Crkve sazdane na apostolu Petru.

Nastojmo se redovno a osobito na taj dan moliti za Petrovog nasljednika, papu našega Franju da dobije milost i svjetlo Duha Svetoga, te da za sve nas bude uzor kreposti i svetosti.

PETA NEDJELJA “KROZ GODINU” – OBAVIJESTI (09. 02. 2020., Sombor)

◦      Danas je spomendan se sv. Skolastike, sestre bliznakinje čuvenog sv. Benedikta, oca zapadnog redovništva.

◦        Inače se njezin spomen u sveopćoj Crkvi slavi 10. veljače, no taj isti dan naša Crkva obilježava 60-ti spomen blage smrti nadbiskupa zagrebačkog, metropolita kardinala Alojzija Stepinca. Pjevanu sv. misu na čast našega blaženika prikazat ćemo u 17:00 sati.

◦      U utorak, 11. veljače, Crkva obilježava Svjetski dan bolesnika. Tog se datuma slavi spomendan Blažene Djevice Marije Lurske. Uspomena je to na istinito ukazanje Bezgrešne Djevice koje se dogodilo u mjestu Lurd u Francuskoj. Izabrana osoba je bila ponizna djevojka Bernardica po kojoj je objavljena nužna potreba obraćenja grešnika. Također Bernardica, koja je kasnije postale redovnicom, bila je apostol potrebe molitve i ljubavi za bolesnike i siromahe. I mi ćemo na kraju svete mise uputiti svoje molitve na tu nakanu. Na spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske svete mise su u 10:30 h. na hrvatskom i u 17:00 h. na mađarskom jeziku.