Duhovni centar o. Gerarda
Duhovni centar o. Gerarda

 

Duhovni centar o. Gerarda je ustanova Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa ustanovljen 18. studenog 2005. g. sa sjedištem u Somboru. Svrha mu je promicanje specifičnog karmelskog apostolata u skladu s Konstitucijama i Odredbama za primjenu Konstitucija Reda bosonoge braće Blažene Djevice Marije od Gore Karmela.

Duhovni centar o. Gerarda u Somboru organizira i nudi duhovne vježbe, duhovne obnove, seminare, predavanja, školu molitve i druge sadržaje praktične duhovnosti za različite staleže (svećenike, redovnike, redovnice, vjernike laike) i uzraste, kao i za različite profesije i duhovne pokrete u Crkvi.

 Duhovni centar o. Gerarda djeluje pri Karmelskom samostanu u Somboru, i za pojedini turnus duhovnih vježbi može primiti do sedam (7) osoba u jednokrevetne komforne sobe, uključujući prehranu, sve po dogovoru.

 

Adresa:          Duhovni centar o. Gerarda

Trg cara Uroša 3

25000 Sombor

tel. 00381(0)25 437-362

fax. 00381(0)25 412-360

 

Prijave prima:

o. Tiho Radan, O.C.D.

voditelj DC o. Gerarda