Duhovni kutak

Molitvena osmina za jedinstvo kršćansko tradicionalno se održava od 18. do 25. siječnja.

Te je datume još 1908. predložio anglikanski svećenik Paul Wattson, kako bi obuhvatio razdoblje između blagdana Katedre svetoga Petra (nakon liturgijske reforme u Katoličkoj Crkvi slavi se 22. veljače) i blagdana Obraćenja svetoga Pavla (25. siječnja), i koji stoga nose i simbolično značenje. Pavao Wattson je nastojanje oko jedinstva shvaćao u predkoncilskom duhu. Tada se jedinstvo kršćana shvaćalo kao povratak svih odijeljenih kršćana u krilo Katoličke Crkve. Zato se molitvena osmina u početku širila samo među katolicima i anglikancima koji su bili skloni Rimu.

          Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom gibanju i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi Vatikanski sabor, koji je iznio nova katolička načela suvremenog ekumenskog gibanja. Između ostalog posebno je naglašen duhovni ekumenizam, to jest obraćenje srca i svetost života te javna, zajednička, i svaka osobna molitva za jedinstvo. Molitva je od sada duša svega ekumenskog gibanja. Novi papinski dokumenti o ekumenizmu posebno preporučuju upravo održavanje molitvene osmine od 18. do 25. siječnja kao zajedničke molitve s drugim kršćanima i prilika za prijateljske susrete

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

 ove godine u cijelome svijetu odvija se pod geslom: „Teži za samom pravdom“ uzetim iz knjige Ponovljenog zakona (16,20a).

Neka nam Gospodin svima daruje svojega Svetoga Duha kako bismo u svakodnevnom životu bili svjedoci Kristove ljubavi i zajedništva!