Karmelski svjetovni red

Što je to uopće Svjetovni red?

Prosjački redovi, prije svega Franjevci, od svog su početka imali Treći red – Red laika u svijetu koji žive karizmu Reda. Duhovni prijatelji karmelićana zatražili su nešto slično. Karmelićani su imali Prvi red (braća svećenici i laici), Drugi red (klauzurne sestre karmelićanke), a onda se javljaju pojedine udruge uz naše samostane kao bratstva i sestrinstva. Tijekom XVII. stoljeća javljaju se i pravila zajednica. Diljem svijeta prepoznaju se pod imenom: “Karmelski treći red.” Vrhovna uprava Reda 1912. godine izdaje jedinstveni: “Priručnik Trećeg reda karmelićana”. Zahvaljujući duhu Drugoga vatikanskog sabora i uputama našega Reda došli smo do sadašnjeg naziva: “SVJETOVNI RED KARMELIĆANA”. Kratica ima više. OCDS = Ordo carmelitarum discalceatorum secularis, ili OCS = Ordo carmelitarum secularis. Danas svi karmelićani (nekadašnji prvi, drugi i treći red) imaju isto, Albertovo pravilo, i vlastite Ustanove. U Ustanovama su navedene sve posebnosti i osobitosti.

Koja je uloga Karmela u Crkvi danas?

Karmel je pozvan na svetost i apostolat. Jedno i drugo izlazi iz molitve. Euharistija, Molitva Časova, duhovno čitanje, razmatranje. Sadržaji Euharistije, Molitve Časova i duhovnog čitanja sadržaji su molitve razmatranja, koje sv. Terezija zove “nutarnjom molitvom”. Iz te se molitve rađaju poticaji na apostolat. U istom duhu apostolski će djelovati a opet svaki na svoj način svi karmelićani. Svjetovnim članovi prinosit će Redu bogatstvo svojstveno njegovoj svjetovnosti. Svojom molitvom i poslanjem Karmel pridonosi duhovnoj plodnosti Crkve.

Što znači biti karmelićanin svjetovnjak?

Bog je darovatelj poziva, on izabire i privlači k sebi. Tko u sebi otkrije taj poziv, izbor, a ostvarenje toga vidi u Karmelu pridružuje se Karmelskoj zajednici koja svojom duhovnošću postaje njegovim putem k Bogu. U toj Zajednici on će osluškivati i slušati Isusa Krista, oslonjen na zaštitu Presvete Djevice.

Putem kontemplacije i poslanja stići će k otajstvenom sjedinjenju s Bogom. Molitva podržavana slušanjem Božje Riječi i Liturgijom dovest će ga do prijateljstva s Bogom. Ljudski i kršćansku zajednicu osvježavat će plodovima evanđeoskog odricanja, a podržavan molitvenom suradnjom braće i sestara Svjetovnoga Reda odgovorit će pozivu Božjemu na korist Crkvi i svijetu.

Praktične natuknice.

Onaj koji bude osjetio da je Karmel njegov put k Bogu, potražit će najbliži samostan Karmelićana ili Karmelićanki i zatražiti potrebne obavijesti. Odluči li pridružiti se Karmelu kako bi okušao taj oblik života bit će preporučen mjesnoj zajednici Svjetovnog Reda i započeti vrijeme odgoja. Red toga razdoblja je slijedeći:

1. U vremenu, ne kraćem od šest mjeseci, kandidat će se upoznavati sa načinom života, oblicima služenja Crkvi koji su svojstveni Redu terezijanskog karmela. U tom razdoblju Zajednici se pruža mogućnost da upozna pozvanika.

2. Ukoliko pozvanik odgovori Zajednici i ona njemu, započima vrijeme određenijeg rada s pozvanikom-kandidatom, koje traje dvije godine i vodi k privremenom zavjetovanju. U stanju zavjetovanosti, koje traje najmanje tri godine zavjetovanik živi prema evanđeoskim savjetima i blaženstvima i uputama Ustanova Svjetovnoga Reda.

3. Zavjetovanik u tom vremenu pomnije proučava Sveto Pismo, Dokumente Crkve, svete pisce prvenstveno našega Reda, i druge a molitvom se osposobljuje za djelatno sudjelovanje u apostolatu Reda. To vrijeme završava polaganjem svečanih-doživotnih Zavjeta.

Dragi prijatelji, ako osjećate poziv da svoj život učinite uz pomoć Duha Svetoga, “vječnim darom za Boga”, tj. da svoju obitelj učinite nebom, svoje radno mjesto oltarom na kojem ćete Bogu prinositi svoju svagdanju žrtvu hvale a sve to u duhu Karmela, onda se pridružite zajednici Svjetovnog reda Karmela. U zajedništvu s braćom i sestrama, koji se već trude služiti Bogu u toj Zajednici, bit ćete ohrabreni i pomagani na putu, karmelskom putu prema Onome koji je izvor i uvir našega postojanja.