Kateheze i Euharistijsko klanjanje

ČETVRTKOM, NAKON VEČERNJE SVETE MISE

(oko 19 sati)

II. Prenošenje vjere – kateheza

4    Vrlo rano nazvano je katehezom sveukupno nastojanje Crkve da ljude učini Kristovim učenicima, da im pomogne vjerovati da je Isus Sin Božji, kako bi po vjeri imali život u njegovo ime, da ih odgaja i poučava u tom životu i da tako izgrađuje Tijelo Kristovo.

5    “Kateheza je odgoj vjere djece, mladeži i odraslih, koji posebno uključuje poučavanje kršćanske nauke, na organski i sistematski način, s ciljem da se uvedu u puninu kršćanskog života”.

*    *    *    *    *    *    *

KLANJANJE

2096    Glavni je čin kreposti bogoštovlja klanjanje. Klanjati se Bogu znači priznati ga kao Boga, kao Stvoritelja i Spasitelja, Gospodina i Gospodara svega što postoji, kao beskonačnu i milosrdnu Ljubav. “Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, i njemu jedinomu služi” (Lk 4,8), kaže Isus navodeći Ponovljeni zakon.

2097    Klanjati se Bogu znači priznati, s poštovanjem i posvemašnjom podložnošću, “ništavilo stvorenja”, jer ono ne postoji doli po Bogu. Klanjati se Bogu znači hvaliti ga, kao Marija u hvalospjevu “Veliča”, uznositi ga a sebe ponizivati, sa zahvalnošću ispovijedajući da je učinio velike stvari i da je njegovo ime sveto. Klanjanje jedinom Bogu oslobađa čovjeka od zatvaranja u sebe, od ropstva grijehu i idolopoklonstva prema svijetu.

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE