Mogućnost za duhovni razgovor

Jedna od definicija duhovnog vodstva ovako kaže:

“Djelovanje kompetentnog kršćanina koji, u ime Boga i Crkve, pomoću osobnog dijaloga, donosi bratu/sestri pomoć, prikladnu za rasvjetljenje i poticaj, koju ovaj/ona ne nalazi u dovoljnoj mjeri u sebi ni u sredini, da bi mu/joj omogućio da spozna Božju volju o sebi samom/samoj i da je slijedi, tako da raste sa sigurnošću u osobnoj svetosti i crkvenom izgrađivanju.”

Joseph Aubry

 

Za duhovni razgovor dobro bi bilo najaviti se unaprijed i dogovoriti vrijeme sa svećenikom.