Svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Ovogodišnja Molitvena osmina za jedinstvo kršćana ima geslo:

 

“Pomirenje – ljubav nas Kristova obuzima“

 

Čitanje Druge poslanice Korinćanima svetoga Pavla apostola

 

Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom.

 

Draga braćo i sestre u Kristu, u ovom našem području gdje živimo u višenacionalnoj i viševjerskoj sredini moramo biti svjesni da se kao kršćani nalazimo na vjetrometini na kojoj možemo opstati samo ako se ujedinimo u Duhu Svetom kroz oproštenje i kajanje koji jesu pravi čin ljubavi. Ovi darovi Duha Svetoga vode ka jedinstvu, zajedništvu i zbližavanju kršćana kroz molitvenu povezanost s Bogom i braćom u Kristu. Zato u toku Osmine molimo Duha Svetoga da se postojeće jedinstvo među kršćanima uveća, i da nas sve trajno uči umijeću dijaloga i zajedničkog života u Kristu.

 

U ime Karmelskog Svjetovnog reda Sombor

s. Marijana od Kraljice Karmela,

priorica OCDS-a Sombor

Trodnevna duhovna obnova

DUHOVNI CENTAR O. GERARD

U KARMELSKOM SAMOSTANU

GOSPE KARMELSKE I SV. STJEPANA KRALJA U SOMBORU

POVODOM ZAVRŠETKA JUBILEJA MILOSRĐA ORGANIZIRA

TRODNEVNU DUHOVNU OBNOVU

17., 18. i 19. XI. 2016. (četvrtak, petak i subota)

 milosrdni-otacU crkvi:

16.30 POBOŽNOST BOŽJEM MILOSRĐU

17.00 PJEVANA SVETA MISA S PROPOVIJEDI

 U samostanskoj blagovaonici:

17.45 RAZMATRANJE

GLAZBENA MEDITACIJA

MOLITVA ČASOSLOVA

AGAPE

 

isusKako samo želim da nadolazeće godine budu prožete milosrđem,

da bismo išli ususret svakoj osobi, noseći Božju dobrotu i nježnost!

Neka do svih, i vjernika i onih koji su udaljeni od vjere,

dopre balzam milosrđa kao znak Božjega kraljevstva,

već prisutna među nama!

 

Papa Franjo

 

 

 

Voditelj: o. Stjepan Vidak, prior karmelskog samostana

Ulazak u novicijat Karmelskog svjetovnog reda u Somboru

U subotu 29. listopada 2016. godine nakon svete mise u 17,oo h. koju je predslavio o. Stjepan Vidak, na redovitom susretu članova Karmelskog svjetovnog reda u Somboru trojica dotadašnjih kandidata obukla su karmelsko odijelo i započela novicijat tražeći “Božje milosrđe i prijem u odgoj Bratstva Svjetovnog reda bosonogih karmelićana “ .

U ime Crkve i Karmelskog reda o. Zlatko od sv. Josipa, Žuvela, OCD, duhovni asistent Karmelskog svjetovnog reda u Somboru, u novicijat je primio i u škapular obukao kandidate:

Brata Pavla Zubelića – brat Pavle od Maloga Isusa,

Sestru Anu Nagy – s. Ana Marija od Božanskog srca Isusova

Brata Nikolu Knezi – br. Benedikt od Malog Praškog Isusa.

Novicijat je vremenski period kojim se otpočinje život u Redu i teži k tome da novak bolje upozna božanski poziv u Karmelskom svjetovnom redu, da iskusi stil života Reda, a takođe i da se provjere njegove odluke i prikladnosti, kako bi bio u stanju živjeti karmelski način života.

“Škapular je najukusnije ruho, jer je od Majke darovano, koje krasi i duši pomaže da bude rumena tj. puna ljubavi, plava tj. pokorna, zelena tj. puna nade i pouzdanja” – riječi su našeg osnivatelja Karmelskog svjetovnog reda u Somboru, sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića.

Naš Karmelski svjetovni red u Somboru potiče još od 1913. godine i stoga smo vrlo sretni što dobri Bog uz pomoć Duha Svetoga i dalje odabira i zove braću i sestre u naš Red.

Molimo Gospodina da naši novaci rastu u vjeri i molitvi, te da uđu što dublje u život terezijanske karizme i u prijateljstvo i zajedništvo s Gospodinom i Njegovom Majkom Marijom te da da učine svoj život vječnim darom za Boga.

s. Marijana od Kraljice Karmela, priorica OCDS Sombor

Koncert ansambla Renesans

U četvrtak, 20. listopada 2016., s početkom u 20 sati, održan je koncert ansambla Renesans pod nazivom Muzička gozba sredozemlja. Koncert je organizirao Kulturni centar Laza Kostić Sombor a potpomoglo ga je Ministarstvo za kulturu i informisanje Reublike Srbije.
Ansambl za ranu i tradicionalnu glazbu Renesans, osnovan u Beogradu 1969. godine, održao je svoj prvi cjelovečernji koncert 14. siječnja 1970. u beogradskoj Galeriji fresaka. Od tada, kontinuirano radeći i nastupajući, ansambl je održao više od tri tisuće koncerata diljem Europe, na Srednjem Istoku i u sjevernoj Africi (Finska, Francuska, Njemačka, Austrija, Španjolska, Portugal, Italija, Švedska, Belgija, Nizozemska, Grčka, Mađarska, Bugarska, Rumunjska, Čehoslovačka, Rusija, Alžir, Cipar, Sirija), a poslije raspada Jugoslavije i u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. U samoj Srbiji, zahvaljujući velikom broju koncerata i različitih nastupa, ansambl Renesans je afirmirao ranu glazbu i bio nadahnuće i uzor mnogima koji su i sami počeli istraživati i interpretiraju ovu vrstu glazbe.
Repertoar ansambla obuhvaća glazbena djela nastala od XII. do sredine XVIII. stoljeća.
Srednjovjekovni repertoar čine pjesme trubadura i truvera, pokloničke pjesme iz zbirki Cantigas de Santa Maria i Llibre Vermell, pjesme iz zbirke Carmina Burana, kao i veliki broj igara iz najpoznatijih do danas sačuvanih rukopisa (XIII. i XIV. vijek) iz Italije, Francuske i Engleske. Pored ovoga, repertoar obuhvaća i glazbu doba renesanse u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Flandriji i Španjolskoj, koja je formulirana kroz sljedeće koncertne programe: Karnevalska glazba Venecije i Firence, Glazba renesansnog Pariza, Glazba Shakespeareovog kazališta. Posebno mjesto u repertoaru zauzimaju kompozije ranobaroknih majstora, ali i djela Vivaldija, Hendla, Telemana, Bacha i ostalih znamenitih stvaralaca doba baroka. U svojim istraživanjima rane glazbe članovi ansambla Renesans su posebnu pozornost posvetili glazbenoj tradiciji Dalmacije (XII.-XVIII. vijek), stare Srbije i Balkana.
Svaki član ansambla svira veći broj instrumenata. Riječ je bilo o originalnim instrumentima iz epohe, bilo o njihovim kopijama, koji se nalaze u vlasništvu ansambla, što omogućava da svi programi bogatog repertoara budu realizirani na adekvatan, povijesnoj interpretaciji vjeran način.
Pored koncertne, ansambl Renesans je ostvario i zavidnu diskografsku djelatnost koju čine pet LP-ja i šest CD-ja. U izdanju Produkcije gramofonskih ploča RTB, od 1983. do 1988, objavljeni su Muzika stare Srbije, Muzika starog Jadrana,
Najveći hitovi, Mon Amy i Hommage a l ‘Amour. CD-i su objavljeni u Njemačkoj i Španjolskoj: Marco Polo – The Journey (Artelier Music, Cologne, 1992), Renaissance en Barcelona and Los primeros siete annos (Edi Vox, Barcelona, 1993), Gems of Medieval Music (Musica Viva, Athens , 1993), Journey to Jerusalem (Al segno, Cologne, 1995) Anthology
(Double CD, Al segno, 1997), Journey Through Dalmatia (Al segno, 1999), Roots of the Balkans (Classic Produktion Osnabruck, 2002).
Radeći u kazalištu i na filmu, ansambl je dao doprinos i srpski kazališnoj i kinematografskoj umjetnosti.
Na inicijativu članova ansambla Renesans 1994. godine u glazbeno školstvo Srbije uvedeno je izučavanje glazbenog nasljeđa srednjeg vijeka i renesanse, kao i ovladavanje instrumentima iz ovih epoha.
Godine 2004. članovi ansambla su osnovali Centar za ranu glazbu Renesans koji okuplja sve koji su namjerni istraživati i predstavljaju ranu glazbu.
Preko stotinu ljubitelja renesansne glazbe uživalo je u melodijama Španjolske, Francuske, Dalmacije i Italije. Članovi ansambla su bili oduševljeni i publikom kao i ambijentom crkve koji pogoduje da ovakva vrste glazbe dođe do potpunog izražaja.

Obavijest za članove Karmelskog svjetovnog reda

Gospodine, ti prolaziš i gledaš ljude na njihovu poslu.

Uočio si Šimuna i njegova brata Andriju.

Marljivo rade. Svidjeli su ti se.

Tako i danas činiš. Zoveš one koje hoćeš.

Pozovi, Gospodine, i iz naše sredine mladih bića

koja će spremno poći za tobom.

Premda će se i na njihovim usnama oteti uzdah:

„O Bože, zar si pozvao mene?“

O B A V I J E S T

skapular

 

  1. Oktobra 2016.g

16,00 sati     SUSRET FORMACIJE KARMELSKOG SVJETOVNOG REDA

 

17,00 sati MOLITVA KRUNICE

 

17,30 sati sv. Misa

 

18,00 sati SUSRET CJELOKUPNE ZAJEDNICE,

u prostorijama samostana i prijem članova u novicijat. (Ponijeti škapulare. )

 

Voditelj   susreta o. Zlatko od sv. Josipa (Žuvela) duhovni asistent Svjetovnog reda.

 

“Molimo za milost: da se hrabro odazovemo pozivu na koji Isus zove ( Mk 1,16 -20 )

 

Aktivirana web stranica karmelskog samostana u Somboru

Poštovani posjetitelji naše web stranice,

nakon duljeg vremena ponovno smo aktivirali web stranicu ove naše male redovničke zajednice – karmelićanskog samostana Gospe Karmelske i svetoga Stjepana kralja. Stranica je napravljena tako da je možemo sami uređivati. U skladu s mogućnostima trudit ćemo se obogaćivati je vijestima i duhovnim sadržajem. Htjeli bismo da “klik” na našu stranicu ne urodi samo informativnim već i formativnim plodovima.

Zamislili smo da donosimo sadržaje iz života braće, o sluzi Božjem o. Gerardu Tomi Stantiću te o Svjetovnom karmelskom redu (OCDS) koji ovdje djeluje. Što se tiče o. Gerarda, poveznice za facebook, twitter i wordpress na početnoj stranici, upućuju na sadržaj o o. Geradu pa ćemo ovdje stavljati neke druge sadržaje vezane uz o. Gerarda i rad Duhovnog centra oca Gerarda.

Pošto je stranica još uvijek u izradi, podložna je promjenama i svakako je potrebno i vrijeme dok se dostatno ne popuni kvalitetnim sadržajima i ustaljenim, recimo tako, rubrikama. Zato vas molimo za razumijevanje i strpljivost. Imamo dobre želje i nakane, no mogućnosti su ograničene.

Svakako vas upućujemo i na stranicu naše Provincije www.karmel.hr gdje možete bolje upoznati Hrvatsku karmelsku provinciju svetoga oca Josipa i širu karmelsku obitelj, svece, duhovnost i druge sadržaje.

Dok vas srdačno pozdravljamo, molimo milosrdnog Oca da svojim milosrđem obaspe svakog posjetitelja ove web stranice.

Početak novicijata u Hrvatskoj karmelskoj provinciji

U nedjelju 04. rujna 2016. godine u samostanu u Somboru trojica dotadašnjih postulanata obukla su karmelsko odijelo i započela novicijat tražeći “Gospodnje milosrđe, siromaštvo Reda, zajedništvo braće, i milost da Bogu što vjernije služe u našoj obitelji Bosonoge braće Blažene Djevice Marije od gore Karmela.” Nastavi čitati Početak novicijata u Hrvatskoj karmelskoj provinciji

Humanitarni koncert

U srijedu 3. kolovoza 2016. u 20 sati, održan je humanitarni koncert za Noela Purdu u karmelićanskoj crkvi u Somboru. Organizator koncerta bio je Antun Petrović, a nastupali su:

Zorana Iđuški – dramski sopran, rođena 1993. godine u Somboru. Osnovnu glazbenu školu “Petar Konjović“ u Somboru završila je 2009. godine, a 2013. upisala je Srednju muzičku školu u Beogradu, odsjek solo pjevanje kod prof. Maje Đokić. Nosilac je brojnih odlikovanja, 1. i 2. nagrade na državnom razini.

Astina Bracher – sopran, rođena 1994. godine u Somboru. Prvo glazbeno obrazovanje stječe u Muzičkoj školi “Petar Konjović“ u Somboru, gdje sa sedam godina upisuje odsjek za klavir. Bila je član zbora “Juventus kantat“, u kojemu je otkrila talent i ljubav prema pjevanju. 2012. godine upisuje Srednju muzičku školu, odsjek solo pjevanje, a 2015. kod prof. Vesne Aćimović upisuje solo pjevanje. Nosilac je brojnih međunarodnih nagrada i odlikovanja.

Klavirska pratnja: studenti Kaja Mandić Plavšić i Stefan Jančić iz  Sombora.

Slušatelji su mogli uživati u vrhunskoj izvedbi djela najpoznatijih skladatelja. Na programu su bila djela A. Scarlattija, S. D. Lucasa, J. S. Bacha, A. Vivaldija, W. A. Mozarta, S. Rahmanjinova, G. Verdija, A. Dvoržaka…

Ovim humanitarnim koncertom za Noela prikupljeno je ukupno 50.000 RSD (400 €).

Humanitarna fondacija “Novi Beograd“ prikuplja novčana sredstva za liječenje Noela Purde, koji boluje od porođajne paralize Plexus brachialisa.

Noel je rođen 2011. u Somboru. Na samom rođenju, uslijed komplikacija, oštećeni su mu živci na desnoj ruci, koja je danas potpuno paralizirana i zaostaje u razvoju. Noelu su neophodne dvije operacije ruke u Beču. Na ovoj stranici se može vidjeti koliko je novca još potrebno i kako donirati: http://www.budihuman.rs/bhuser/detail/178.html