Preporuka u svetu misu

ČIN PREPORUKE U SVE SVETE MISE

(Kanisiuswerk – Imprimatur: Freiburg, Švicarska, 29. VIII. 1966.)

       O moj Isuse, priključujem se i preporučujem u sve svete Mise, koje će se danas slaviti na cijelom svijetu. U svakoj svetoj Misi obnavljaš i posadašnjuješ – na otajstveni, nekrvni način – Svoju smrt na križu na našim oltarima. Ja hoću sudjelovati u svakoj svetoj Misi. Koliko god puta bude danas sveta misna žrtva prinesena, toliko puta ja, moj Isuse, Prikazujem Tebe, Tvoje svete Rane, Tvoju dragocjenu Krv i Tvoju smrt nebeskom Ocu kao zadovoljštinu za naše grijehe.

       Daj, o Isuse, da snagom svake svete Mise budu oslobođene duše iz čistilišta, umirući da postignu milosrđe a grešnici da se obrate! Daj da svugdje budu spriječeni oni grijesi koji zadaju najviše boli Tvojem Presvetom Srcu i Bezgrešnom Srcu Marijinu! Odvrati opasnost od djece da umru bez krštenja! Daj mladim ljudima, koji izabiru zvanje, rasvjetljenje i jakost da rade prema Tvojoj volji!

 

NEPRESTANO PRINOŠENJE SVETE MISE

(Imprimatur: Innsbruck, 26. X. 1956.)

       “Koliko god sam trenutaka živio i koliko još budem živio, toliko puta Ti prinosim, Presveto Trojstvo, u sjedinjenju s Marijom, sa svim anđelima i svetima, sve svete Mise. Kao   ž r t v u   k l a n j a n j a   da te častim i slavim, kao  z a h v a l n u   ž r t v u  za svako pojedino dobročinstvo naravi, milosti i slave, Mariji, svim anđelima i svetima, kao što i meni i svim ljudima, što si ih Ti iskazao i još ćeš ih dati; kao    ž r t v u   z a d o v o l j š t i n e  za svaki pojedini grijeh od Adama pa sve do svršetka svijeta; i kao    m o l b e n u     ž r t v u  za sve što se Tebi svidi da udijeliš meni i svim dušama, koje žive i koje će još živjeti, za siromašne duše u čistilištu i na nakane sv. oca i sv. Crkve.”

       Oče, dolazim k svetoj Žrtvi s čežnjom da Ti iskažem najveću čast, najveću ljubav i da dadnem zadovoljštinu, da Te beskrajno proslavim. Znam i uvjeren sam kad Tebi, Oče, prinosim Tvoga preljubljenoga Sina, dajem Ti radosti i proslave više nego što Te mogu uvrijediti grijesi cijeloga svijeta.

       Sretan sam da to znadem i da to uvijek činim, uvijek i uvijek, u ime svih duša i cijeloga svijeta, u ime svega stvorenja.

      Tako to želim činiti svakoga trenutka svoga života: uzmi od sada svaki kucaj moga srca čime Tebi, Oče, prinosim Isusa u ljubavi Bezgrešnog Srca Marijina! Amen!

       Nebeski Oče, po Bezgrešnom Srcu Marijinu prinosim Ti Isusa, Tvoga preljubljenoga Sina, koji se jednom predao na križu za spasenje svijeta i sada se bez prestanka žrtvuje na oltarima. Ne daj da se Njegova predragocjena Krv uzalud prolijeva na oltarima i da se neuslišani vapaji Srca Marijina za spas svijeta izgube!

      Oče nebeski, primi iz ruku Marijinih s velikom hostijom žrtvenog Tijela Tvoga Sina malu hostiju mog vlastitog predanja za spas duša! Sve što danas i u cijelom svom životu učinim, propustim ili podnesem, sjedinjujem sa žrtvom, osjećajima i nakanama svetih Srdaca Isusa i Marije.

       Po njima i s njima želim Tebi, Oče nebeski, iskazati dostojnu čast, učiniti dužnu zadovoljštinu i s time povezati u svakom trenutku najdublju molbu: daj, Oče milosrđa, oproštenje grešnicima, umirućima posljednju milost za spas potrebnu, narodima mir, a Crkvi napredak i uspjeh! Amen!

Neprestano prinosenje sv. mise 8 boja