Prošnje

II.

PROŠNJE KOJE VJERNICI MOGU PRIVATNO

UPOTRIJEBITI U HRVANJU PROTIV MOĆÎ TMINÂ

 

Molitve

 

1.      Smiluj se, Gospodine Bože, meni sluzi svomu

koji sam zbog mnoštva onih što me vrebaju

postao kao razbijena posuda;

istrgni me iz ruke mojih neprijatelja

i budi uza me da me izgubljena tražiš,

da me nađena k sebi vratiš,

da me vraćena ne ostaviš

i da tako u svemu omilim tebi,

koji si me, kako spoznah, moćno otkupio.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

2.      Svemogući Bože,

koji daješ da beskućnici stanuju u domu

i sužnje izvodiš u blagodat,

vidi moju tjeskobu

i ustani mi u pomoć;

pobjedi preopakog neprijatelja

da, nadvladavši nazočnost protivnika,

zadobijem slobodu za spokoj:

neka tako, vraćen spokojnoj pobožnosti,

ispovijedam kako si čudesan,

ti koji si udijelio snagu svojemu puku.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

3.      Bože, sazidatelju i branitelju ljudskoga roda,

koji si čovjeka na svoju sliku oblikovao

i milošću krštenja još divnije obnovio,

pogledaj na me, slugu svojega,

i milostiv budi mojim molitvama.

Neka sine, molim, u mojem srcu sjaj tvoje slave

da, pošto se ukloni svaki strah, plašljivost i bojazan,

duhom i umom vedar,

zajedno s braćom u tvojoj Crkvi uzmognem tebe hvaliti.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

4.      Bože, tvorče svakog milosrđa i sve dobrote,

koji si htio da Sin tvoj za nas podnese mučilo križa

da bi od nas otjerao neprijateljevu moć,

pogledaj milostiv moje poniženje i bol

te podaj, molim, da mene

kojega si u krsnom studencu obnovio,

pobijedivši nasrtaje Zloduha,

ispuniš milošću svoga blagoslova.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

5.      Bože, koji si htio da po milosnom posvojenju

budem sin svjetlosti,

udijeli, molim,

da me tmine zloduha ne obujme,

nego da uzmognem vazda ostati

u sjaju od tebe primljene slobode.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Zazivi Presvetom Trojstvu

 

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

 

Jedinomu Bogu čast i slava.

 

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom;

hvalimo ga i nadasve uzvisujmo u vjekove.

 

Zazivamo te, hvalimo te i klanjamo ti se, o blaženo Trojstvo.

Nado naša, spasenje naše, časti naša, o blaženo Trojstvo.

Oslobodi me, spasi me, oživi me, o blaženo Trojstvo.

 

Svet, svet, svet Gospodin Bog svemogući,

koji bijaše, koji jest i koji će doći.

 

Tebi čast i vlast, o blaženo Trojstvo,

tebi slava i moć u vjekovječne vjekove.

 

Tebi hvala, tebi slava, tebi zahvaljivanje

u vjekovječne vjekove,

o blaženo Trojstvo.

 

Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni,

smiluj mi se.

 

Zazivi Gospodinu našemu Isusu Kristu

 

a.

Isuse, Sine Boga živoga,                                  smiluj mi se.

Isuse, sliko Očeva,                                     smiluj mi se.

Isuse, Mudrosti vječna,                             smiluj mi se.

Isuse, sjajnosti svjetlosti vječne,                     smiluj mi se.

Isuse, Riječi života,                                    smiluj mi se.

Isuse, Sine Djevice Marije,                        smiluj mi se.

Isuse, Bože i čovječe,                                smiluj mi se.

Isuse, vrhovni Svećeniče,                         smiluj mi se.

Isuse, navjestitelju kraljevstva Božjega,   smiluj mi se.

Isuse, pute, istino i živote,                        smiluj mi se.

Isuse, kruše života,                                    smiluj mi se.

Isuse, trsu istinski,                                    smiluj mi se.

Isuse, brate siromahâ,                               smiluj mi se.

Isuse, prijatelju grešnikâ,                          smiluj mi se.

Isuse, liječniče duša i tijela,                      smiluj mi se.

Isuse, spase potlačenih,                                  smiluj mi se.

Isuse, utjeho napuštenih,                          smiluj mi se.

Koji si na ovaj svijet došao,                      smiluj mi se.

Koji si od đavla tlačene oslobodio,          smiluj mi se.

Koji si na križu visio,                                 smiluj mi se.

Koji si za nas smrt prihvatio,                           smiluj mi se.

Koji si u grobu ležao,                                smiluj mi se.

Koji si sišao nad pakao,                            smiluj mi se.

Koji si od mrtvih uskrsnuo,                       smiluj mi se.

Koji si na nebesa uzašao,                         smiluj mi se.

Koji si Duha Svetoga nad apostole poslao, smiluj mi se.

Koji sjediš s desne Očeve,                        smiluj mi se.

Koji ćeš doći suditi žive i mrtve,               smiluj mi se.

 

b.

Po utjelovljenju svome,                oslobodi me, Gospodine.

Po rođenju svome,                       oslobodi me, Gospodine.

Po krštenju i svetom postu svome,    oslobodi me, Gospodine.

Po križu i muci svojoj,                  oslobodi me, Gospodine.

Po smrti i ukopu svome,                     oslobodi me, Gospodine.

Po svetom uskrsnuću svome,     oslobodi me, Gospodine.

Po divnom uzašašću svome,              oslobodi me, Gospodine.

Po izlijevanju Duha Svetoga,              oslobodi me, Gospodine.

Po slavnom dolasku svome,              oslobodi me, Gospodine.

 

Drugi zazivi Gospodinu

 

Kad spomene križ, vjernik se može, ako mu se čini zgodnim, znamenovati.

 

Spasi me, Kriste Spasitelju, snagom Križa † :

koji si spasio Petra na moru, smiluj mi se.

 

Po znaku Križa †

Od neprijatelja naših oslobodi nas, Bože naš.

 

Po svome Križu † spasi nas, Kriste Otkupitelju,

koji si umirući uništio našu smrt

i uskrsnuvši obnovio život.

 

Tvome se Križu † klanjamo, Gospodine,

tvoje se slavne muke spominjemo;

smiluj nam se, ti koji si za nas trpio.

 

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te

jer si svojim Križem † otkupio svijet.

 

Zazivi blaženoj Djevici Mariji

 

Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice,

ne odbij nam molbe u potrebama našim,

nego nas od svih pogibli uvijek oslobađaj,

Djevice slavna i blagoslovljena.

 

Tješiteljice shrvanih, moli za nas.

Pomoćnice kršćana, moli za nas.

 

Daj da te mogu hvaliti, Djevice sveta;

daj mi snage protiv tvojih neprijatelja.

 

Majko moja, ufanje moje.

 

Djevice Bogorodice, Marijo, moli za me Isusa.

 

Predostojna kraljice svijeta,

Marijo vazda Djevice,

zagovaraj za naš mir i spasenje,

ti koja si rodila Krista Gospodina Spasitelja svih.

 

Marijo, majko milosti,

majko milosrđa,

zaštiti nas od neprijatelja

i primi u času smrti.

 

 

Priteci mi, preblaga Djevice Marijo,

u svim mojim mukama,

tjeskobama i potrebama

i izmoli mi od svog ljubljenoga Sina

oslobođenje od svih zala

i pogibli duše i tijela.

Sjeti se, o preblaga Djevice Marijo,

kako se od vijeka nije čulo

da je bio napušten

tko se utekao tvojoj zaštiti,

i koji je molio za tvoj zagovor.

Ja, potaknut takvim pouzdanjem,

k tebi dolazim,

pred tobom stojim kao tugujući grešnik.

Nemoj, Majko Riječi, mojih riječi prezreti,

nego ih milostivo počuj i usliši.

 

Zaziv svetom Mihaelu Arkanđelu

 

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju;

budi nam zaštita od pakosti i zasjeda đavlovih.

Ponizno molimo: neka mu zapovijeda Bog,

a ti, kneže nebeske vojske,

Sotonu i druge zlobne duhove,

koji na propast duša lutaju svijetom,

božanskom snagom odagnaj u pakao. Amen.

 

Litanijske molitve

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Sveta Marijo, majko Božja,           moli za nas ili za me.

Sveti Mihaele,                               moli za nas ili za me.

Sveti Gabriele,                              moli za nas ili za me.

Sveti Rafaele,                                moli za nas ili za me.

Sveti anđeli čuvari,                      moli za nas ili za me.

Sveti Ivane Krstitelju,                   moli za nas ili za me.

Sveti Josipe,                                 moli za nas ili za me.

Sveti Petre,                                   moli za nas ili za me.

Sveti Pavle,                                         moli za nas ili za me.

Sveti Ivane,                                   moli za nas ili za me.

Svi sveti apostoli,                        moli za nas ili za me.

Sveta Marijo Magdaleno,             moli za nas ili za me.

 

(Mogu se dodati imena drugih svetaca i blaženika.)

 

Od svakoga zla,                     oslobodi nas ili me, Gospodine.

Od svakoga grijeha,               oslobodi nas ili me, Gospodine.

Od zasjeda đavolskih,    oslobodi nas ili me, Gospodine.

Od smrti vječne,              oslobodi nas ili me, Gospodine.

 

Kriste,                                                           čuj nas ili me.

Kriste,                                                       usliši nas ili me.

 

Molitve su preuzete iz: Rimski obrednik, Egzorcizmi i druge prošnje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, siječanj 2010., str. 95-102.

II._Prosnje_iz_Obrednika_95-102