Razne molitve

PREPORUKA U SVETU MISU

Molitve “POD OBRANU SE TVOJU UTJEČEMO” i ZAZIV SVETOM MIHAELU ARKANĐELU

PROŠNJE KOJE VJERNICI MOGU PRIVATNO UPOTRIJEBITI U HRVANJU PROTIV MOĆÎ TMINÂ

Napomena (kod preuzimanja): Ove su molitve prilagođene štampanju 4 stranice po listu, obostrano tako da se dobije kao neka mala knjižica formata A6.

Kod “PROŠNJI” treba štampaču zadati ovaj raspored stranica: 102,95,98,99,96,101,100,97